Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

An Clár Reachtaíochta Nua

Sa Buiséid atá le teacht, is leasuithe sláinte, athrú aeráide agus na bearta atá feiliúnach do teaghlaigh na príomhthosaíochtaí do chlár oibre reachtach an Rialtais don téarma nua Dála.

Tá an Clár Reachtaíochta, atá foilsithe ag Príomh-Aoire an Rialtais, Séan Kyne TD inniu, dréachtaithe tar éis comhairliúcháin le hairí, le hoifigigh shinsearacha ó trasna an Rialtas agus ó Oifig an Ard-Aighne. Ceadaíodh é ag cruinniú na Comh-Aireachta ar maidin.

Sa Liosta Tosaíochta tá 32 bhille ó 13 roinn rialtais a chuirfear chun cinn i rith théarma an fhómhair / gheimhridh sa Dáil mar aon le 27 bille eile ag céimeanna éagsúla sa phróiseas reachtach sa Dáil agus sa Seanad faoi láthair.

Díríonn an Liosta Tosaíochta ar réimsí lena n-áirítear an Ghaeilge, athrú aeráide, tithíocht agus pleanáil, cúram sláinte, sábháilteacht ar bhóithre, saoránacht agus tacaíochtaí teaghlaigh ar nós saoire thuismitheoireachta. Cuirfear Billí chun cinn tríd na réimsí beartais tosaíochta seo a leanas:

· Buiséad 2020: Tabharfaidh an Bille Airgeadais agus an Bille Leasa Shóisialaigh éifeacht do bhearta fógraíthe sa mBuiséad

  • Leasuithe sláinte: tabharfaidh reachtaíocht nua nochtadh oscailte éigeantach isteach, leathnú le cúram dochtúirí teaghlaigh saor in aisce agus cinnteofar comhionannas praghsála maidir le hárachas sláinte
  • An Ghaeilge: déanfaidh Bille na dTeangacha Oifigiúla athchóiriú ar sholáthar seirbhísí i nGaeilge
  • Athrú Aeráide: tá reachtaíocht á tabhairt isteach chun bearta gníomhaíochta aeráide a mhaoiniú ó chistí barrachais tobhach ola agus athchóiriú a dhéanamh ar phleanáil mhuirí d’fhorbairt inbhuanaithe agus ar fhuinneamh in-athnuaite
  • Tithíocht: cuirfear bonn reachtúil leis an nGníomhaireacht Forbartha Talún
  • Cabhrú le teaghlaigh agus le tuismitheoirí: tabharfar isteach reachtaíocht saoire thuismitheora íoctha den chéad uair
  • Sábháilteacht ar bhóithre: forálfar le reachtaíocht nua do phionóis luais chéimnithe agus ábhair eile tráchta bóthair

Go dtí seo i mbliana táimid tar éis 34 bille a achtú a chuirfimid leis na 32 bhille ar an liosta Tosaíochta agus na 27 bhille atá ag céimeanna éagsúla os comhair na Dála agus an tSeanaid faoi láthair.

Tá roinnt billí ar an Liosta Tosaíochta tábhachtach maidir lenár n-ullmhúcháin do Brexit, lena n-áirítear an Bille um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) agus an Bille um Thacaíocht Sláinte agus Cúram Leanaí a chumasóidh leanúint ar aghaidh le sochair chúram sláinte agus cúram leanaí ar bhonn trasteorann.

Seachas na billí ar an Liosta Tosaíochta, tá an Rialtas ag leanúint ar aghaidh ag obair ar 27 bille atá os comhair Thithe an Oireachtais faoi láthair a bhaineann le réimsí ar nós tacaíochtaí leasa shóisialaigh a leathnú do daoine féinfhostaithe, soláthar tithíochta a mhéadú, an comhshaol a chosaint, mar shampla tríd an mBille Toirmeasc Microbeads, ag tacú le hiriseoireacht áitiúil, ag tacú le leanaí agus le daoine óga faoi chúram, agus ag tacú le daoine faoi mhíchumas.

In ainneoin dhúshlán suntasach Brexit, léiríonn an Clár Reachtaíochta go bhfuil an Rialtas seo tiomanta do reachtaíocht fiuntach a rith a thacaíonn le saoránaigh agus le pobail ar fud na hÉireann. Beidh Billí a achtaíodh idir seo agus an Nollaig ag teacht leis na 137 mbille a bhfuil an turas reachtach críochnaithe acu ó tháinig an Rialtas seo i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2016.

 

Menu