Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Beagnach €700,000 ceadaithe do Choiste Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna

Beagnach €700,000 ceadaithe do Choiste Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna, ag an Aire Stáit Kyne

D’fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu go bhfuil deontas de €699,342 ceadaithe aige do Choiste Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna chun cur ar a gcumas Ionad pobal a thógáil i gCarna ar a dtugtar Ionad Cuimhneacháin na nImirceach.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne T.D., go raibh an-áthas air  go raibh ar a chumas cuidiú leis an gCoiste seo ionad a thógáil a bheidh mar áis pobail agus mar áis do thurasóirí

 “Creidim go gcuirfidh an t-ionad go mór le ceantar Iorras Aintheach agus go mbeidh sé ina áit lárnach le léargas a fháil ar chultúr an cheantair agus chun aird a dhíriú ar áilleacht nádúrtha Iorras Aintheach ag an am céanna. Tá sé tábhachtach freisin go mbeidh Ionad Cuimhneacháin na nImirceach ina phointe mealltach ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, áit ina féidir le turasóirí taithí a fháil ar ár dteanga dhúchais agus ar thraidisiúin ceoil, amhránaíochta, damhsa, béaloidis agus scéalaíochta atá ar fáil go flúirseach in Iorras Aintheach“,  a dúirt an tAire Stáit.

 

Almost €700,000 approved for Coiste Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna by Minister of State Kyne

Minister of State for the Gaeltacht, Seán Kyne T.D., announced today that he has approved a grant of €699,342 for Coiste Ionad Cuimhneacháin na nImirceach, Carna to enable them to build a community centre in Carna called Ionad Cuimhneacháin na nImirceach.

Announcing the grant the Minister of State for Gaeltacht Affairs, Seán Kyne T.D., said that he was very pleased to be in a position to help this Committee to build a centre which will serve as both a community and tourist facility. 

“I believe that the centre will greatly add to Iorras Aintheach and will become a hub for experiencing the culture of the area while highlighting the outstanding natural beauty of Iorras Aintheach. It is also important that Ionad Cuimhneacháin na nImirceach will be an attraction along the Wild Atlantic Way, where tourists can experience our native language and the traditional music, song, dance, folklore and storytelling that is plentiful in Iorras Aintheach”,  said the Minister of State.

 

Menu