Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Breis infheistíochta ceadaithe do Scéim na gCúntóirí Teanga sna Scoileanna Gaeltachta

Tá € 3.6 milliún leithdháilte agam don Scéim na gCúntóirí Teanga an tseachtain seo.

Faoin Scéim seo, tacaíonn cúntóirí teanga le daltaí i 135 scoil Ghaeltachta i gcontaetha na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall, Chiarraí, Chorcaí, Phort Láirge agus na Mí.

Téann an Scéim seo chun tairbhe dár dteanga dhúchasach sa seomra ranga agus sa phobal agus tá ról tábhachtach aici chun a chinntiú go bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga inár bpobal Gaeltachta.

I mbliana, tá infheistíocht bhreise ceadaithe agam, rud a chiallaíonn go mbeidh tacaíocht cúntóirí teanga ag daltaí ar feadh sé seachtaine breise in aghaidh na scoilbhliana feasta  – ionann le 32 seachtain i mbunscoileanna agus 31 seachtain i meánscoileanna.

Léiríonn an maoiniú tiomantas an Rialtais don Ghaeilge le raon beartas agus bearta maoinithe chun tacú leis an teanga ar fud na tíre.

Leagtar amach sa tábla thíos comhdhéanamh an allúntais in aghaidh na bliana agus an bealach a ndéanfar é a dheighilt idir an dá eagraíocht Muintearas agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne:

  Pá Cúntoirí Riarachán Iomlán
Gaillimh, Maigh Eo & An Mhí €425,612 €65,970 €491,582
Dún na nGall (Muintearas) €344,992 €53,474 €398,466
Ciarraí, Corcaigh & Port Láirge (Oidhreacht Chorca Dhuibhne) €266,180 €41,258 €307,438
Iomlán €1,036,784 €160,702 €1,197,485
Mór-iomlán €3,592,456

 

Seo a leanas sonraí na scoileanna uile a bheidh ag fáil tairbhe na seachtainí breise

Co Dhún na nGall
S N Cholmcille, An Tearmann
S N Mhuire, Caiseal Ceann Droma
S N Naomh Bríd, Na Dúnaibh
S N Cholmcille, Duibhlinn Riach
S N na Sráithe Móire, Leitir Ceannainn
S N Ghlasáin, An Craoslach
S N Loch an Iubhair
S. N Dhubhtach, Anagaire
S N Phádraig,  Dobhar
S N Mhuire B&C, Na Doirí Beaga
S N Adhamhnáin, An Luinnigh
S N Chonaill, An Bun Beag
S N Oilibhéar Pluincéid
S N Bhríghde, Mín an Chladaigh
S N Caiseal na gCorr, Gort an Choirce
S N Cnoc na Naomh, Doire Chonaire
S N Naomh Dubhthach, Machaire Rabhartaigh
S N Fhionnáin, An Fál Carrach
S N Gort an Choirce
S N Árainn Mhór II
S N Árainn Mhór I
S N Taodhbhóg, An Clochán
S N An  Choimín, An Clochán
S N Duchoraidh, An Dúchoraidh
S N Éadan Fhionnfhraoich, Na Gleannta
S N Cholmcille, Baile na Finne
S N Min an Aoire, An Charraig
S N Chartha, Chill Charthaigh
S N Na Carraige, An Charraig
S N A Chaiseal, Gleann Cholm Cille
S N Mhin Teineadh Dé, Ard an Rátha
Scoil Naomh Cholmcille Toraigh
Scoil an Aingil Choimheadaí, An Chéidigh
Scoil Chróíne An Chlochán Liath
Scoil an Bhreacaigh, Ard a Ratha
Pobalscoil na Rosann
Gairmscoil Mhic Diarmada, Árainn Mhór
Coláiste na Carraige
Gairmscoil Chú Uladh
Coláiste Phobail Cholmcille, Toraigh
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga
Pobalscoil Chloich Chionnaola
Maigh Eo, Gaillimh & An Mhí
 
S N Chorr Chloch, Béal an Mhuirthead
S N Chroí Mhuire gan Smál Ceathrú Thaidhg
S N Bhreandáin, Béal an Mhuirthid, An Eachléim
S N Pádraig , Sáile, Acail
S N Tóin re Gaoithe, Acaill
S N Naomh Seosamh, Bun an Churraigh, Acaill
S N Ros Dumhach
S.N. Triain Láir, Tuar Mhic Éadaigh
S N Ghleann na Muaidhe
S N Dhumhach Thuama
S.N. Phol a tSómais
Our Ladys Secondary School
St. Brendan’s College
Coláiste Chomáin
Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh
S N Rónáin, Árainn
S N Inis Meáin
S N Thír an Fhia
S N Cholm Cille, Leitir Móir
S N Leitir Mealláin
S N Rónáin, An Trá Bháin.
S N Mhic Dara, An Cheathrú Rua
S N Mhuire, An Tuairín
Tigh Nan Dooley
S N na hAirde Thiar, Carna
S N Mhuire, Carna
S N Mhuire Gan Smál, Camus
S N an Turlach Beag, Ros Muc
S N Briocán, An Gort Mór
S N Chill Chiaráin
S N na hAirde Móire, Cill Chiaráin
S N Naomh Cholman Maínis
S N Naomh Phádraig, An Chloch Bhreac
S N na bhForbacha
S N Éinne, An Spidéal
S N Sailearna
S N Cholmcille, An Tulaigh
S N Cholm Cille Ros an Mhíl
S N Bhaile Nua, Maigh Cuilinn
Gaelscoil Mhic Amhlaigh
S N Bhríde, Mionlach
S N Chaomhán Inis Oírr
S N Eoin Pól II
S N Bhríde, Leitir Calaidh
Scoil Mhuire Corr na Móna
S N na Fairche
S N Thír na Cille, An Mhám
S N Séamus Naofa
S N Naomh Breandáin
Coláiste Bhaile Chláir
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
Pobalscoil Mhic Dara
Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna
Coláiste Cholmcille, Indreabhán
Coláiste Éinne Inis Mór
Coláite Ghobnait Inis Oírr
Scoil Chuimsitheach Chiaráin
Gairmscoil na bPiarsach
Coláiste Chroí Mhuire
Coláiste na Coiribe
S N an tAthair  Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn
Scoil Ultáin Naofa, Baile Ghib
Coláiste Pobail Rath Cairn
Ciarraí, Corcaigh & Port Láirge
Scoil Cillín Liath
Scoil Baile ‘n Sceilge
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Scoil Cheann Trá
Bunscoil an Chlochar
Scoil an Chlocháin
Scoil Baile an Fheirtéaraigh
Bunscoil na mBráithre
Scoil Eoin Baiste Lios Póil
Scoil Dhún Chaoin
Coláiste Íde
Scoil Naomh Eirc
Scoil an Ghleanna
Scoil an Ghleanna Chiarraí Theas
Scoil Mhaolcheadair
Scoil Chill Mhic ‘a Domhnaigh
Scoil Lachtain Naofa
Choláiste Ghobnatan
Scoil Chúil Aodha
Scoil Fhionnbarra
Scoil Naisiúnta Réidh na nDoirí
Scoil Mhuire-Meán Scoil
Scoil Oileán Chléire
Scoil Abán Naofa
Meánscoil San Nioclás
Scoil Naisiúnta na Rinne
Scoil Naisiúnta Mhic Airt
Scoil na Leanaí
Menu