Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Aire Stáit do Ghónthaí Gaeltachta

Cúnamh breise de €1,000 ceadaithe faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta beidh mé ag cur cúnamh breise ar fáil do na teaghlaigh a n-éiríonn leo aitheantas a fháil den chéad uair chun foghlaimeoirí a choinneáil ar iostas faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ón 1 Meitheamh 2017. Ba dheontas de €1,000 do theaghlach nua a bhí i gceist roimhe seo agus… Continue Reading

€502,500 deontas ceadaithe le Teastas Eorpach na Gaeilge 

Mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, thug mé deontas suas le €502,500 do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad.  Baineann an €382,500 den deontas atá ceadaithe inniu le Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a dhearadh agus oiliúint a chur ar scrúdaitheoirí sa tréimhse acadúil 2016/17-2018/19. Cuirtear an scrúdú TEG ar fáil go náisiúnta agus go… Continue Reading

Over half a million Euro allocated for Irish language curriculum used across Ireland and internationally 

With Seachtain na Gaeilge well underway I am delighted to allocate €502,500 for the Teastas Eorpach na Gaeilge for the period to mid-2019.  The TEG is a syllabus for the learning and teaching of Irish and is based on the Common European Framework of Reference for languages. The TEG is very important in guiding Irish… Continue Reading

Doubling of grant to support Gaeltacht householders to become accommodation providers

  As Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources I am doubling the grant available for Gaeltacht households who opt into the Irish Language Learners Scheme for the first time from this June. The Scheme provides a grant for Gaeltacht households to help towards the initial cost of adapting homes to accommodate Irish language learners.… Continue Reading

Menu