Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Aire Stáit do Ghónthaí Gaeltachta

Progress on new Marine Innovation Park in West Connemara

Work is progressing well on the development of a new Marine Innovation Park at Cill Chiaráin in Connemara. The Innovation Park will facilitate research and commercial activities and is one of the actions of the Realising Our Rural Potential Action Plan being led by the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. My Department… Continue Reading

Méadú do os cionn ceathrú milliún euro chun tacú le Tithe Gaeltachta atá páirteach I Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge

Mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha tá mé thar a bheith sásta a bheith in ann an ardú a thabhairt ar mhaithe le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag glacadh páirt i “Scéim na Foghlaimeoirí Gaeilge”.  Tá an scéim bunaithe ar éileamh is tá an méadú maoiniú do ceathrú milliún euro bunaithe ar an… Continue Reading

Over a quarter of a million euro increase in support for Gaeltacht Households participating in the Irish Language Learners Scheme

As Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources I have this week increased the grant paid to Gaeltacht households as part of the Irish Language Learners’ Scheme. A demand-led scheme, the funding represents an increase of quarter of a million Euro based on the 2016 uptake for which €4.01 million was provided by the Department… Continue Reading

Ceanncheathrú Chomhar Naíonraí na Gaeltachta – Oscailt Oifigiúil

  Bhí sé de phribhléid agam an Ceanncheathrú Chomhar Naíonraí na Gaeltachta a oscalit Dé hÁoine seo caite. Ba mhaith liom i dtús báire mo bhuíochas ó chroí a ghabháil libh as ucht an cuireadh a thabhairt dom, Ceanncheathrú Chomhar Naíonraí na Gaeltachta a oscailt anseo ar an gCeathrú Rua inniu. Tá an-áthas orm bheith… Continue Reading

Menu