Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Aire Stáit do Ghónthaí Gaeltachta

‘Tá meas agus spéis tiomantas don Ghaeilge ag Leo Varadkar’

Tá sé ráite ag an tAire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas gur léir ó Pháipéar Polasaí an tAire Leo Varadkar go bhfuil an Ghaeilge mar thosaíocht aige.   D’fhoilsigh an tAire Varadkar inniu (Dé Luain) a smaointe ina Pháipéar Polasaí dar teideal ‘Ag tabhairt… Continue Reading

€111,000 ceadaithe do 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta

Mar Aire Stáit do Ghnothaí Gaeltachta thug mé allúntas suas le €111,838 in iomlán do 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta. Tá obair fhiúntach ar bun ag an ngréasán naíolanna agus naíonraí ó cheann ceann na Gaeltachta ar feadh i bhfad chun cuidiú le teaghlaigh Ghaeltachta a bpáistí a thógáil le Gaeilge.   De thoradh an chúnaimh atá… Continue Reading

Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta

Mar Aire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas cuirim failte seoladh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ag an tAire Oideachais, Richard Bruton TD agus tá mé ag spreagadh scoileanna i nGaeltachtaí páirt a ghlacadh sa Scéim Tá an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ina phríomhchuid den… Continue Reading

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán – Bealtaine 2017

  Mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, fáiltím roimh an deis seo labhairt leis an gComhchoiste inniu.  Tuigim ón gcuireadh go bhfuil dhá ábhar sonrach gur mhaith libh a phlé: Plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta a bhí aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta; Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga – Tuairisc an… Continue Reading

Menu