Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Aire Stáit do Ghónthaí Gaeltachta

Athbhreithniú 2016 Údarás na Gaeltachta

Fáiltím roimh dhea-fhigiúirí fostaíochta an Údaráis arís i mbliana agus is léiriú dearfach é ar an mian atá ag an Rialtas dlús a chur le forbairt agus fostaíocht sna réigiúin agus i gceantair tuaithe. Beidh ról lárnach ag Údarás na Gaeltachta i bhfeidhmiú an Phlean Gnímh do Cheantair Tuaithe na hÉireann. Tógáil croí é a… Continue Reading

Over 250 jobs created by Údarás-supported companies in Galway in 2016

Almost 3,000 employed at Údarás client companies in Galway – the highest figure since 2000 This week Údarás na Gaeltachta published its 2016 review showing very positive employment figures and that the Galway Gaeltacht has the highest level of job creation in Údarás client companies last year. Údarás-supported companies created 252 new jobs in Galway’s Gaeltacht… Continue Reading

Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe – Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaite

Ar Luan d’fhreastail mé ar an seoladh don Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaite. Leagtar síos sa Phlean seo struchtúr uileghabhálach i leith tionscnaimh a chomhordú agus a chur chun feidhme ar fud na Rialtais láir agus an rialtais áitiúil araon.   Tá an Plean bunaithe ar 5 phríomh-Cholún théamacha a mbaineann sraith cuspoirí agus gníomhartha le… Continue Reading

Over €1 million extra allocated to An Foras Teanga

Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources and Fine Gael TD for Galway West and Mayo South, Seán Kyne has secured over €1 million extra in funding for the Irish Language. On top of the Budget 2017 allocation of €13.239 million, an extra €1.01 million has been allocated for An Foras Teanga as part of… Continue Reading

Breis is € 1 milliún breise a leithdháileadh don Fhoras Teanga

Tá Seán Kyne an An tAire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael  do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas os cionn € 1 milliún breise de mhaoiniú urraithe don Ghaeilge. Chomh maith le leithdháileadh do € 13,239,000 sa mBuiséad 2017, beidh € 1.01 milliún breise curtha ar fáil don Fhoras Teanga mar… Continue Reading

Menu