Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Aire don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin

New Ministerial Appointment

This week I have been appointed as Minister of State across two Government departments – the Department of Rural and Community Development and the Department of Communications, Climate Action and Environment and have responsibility for Natural Resources, Community Affairs and Digital Development. In effect my role at the Department of Communications, Climate Action and Environment… Continue Reading

Over €627,000 for improvements to road network on Galway and Mayo Islands

As Minister of State for Gaeltacht Affairs and Natural Resources I have allocated over €627,000 for improvement works on Galway and Mayo islands. The funding is part of an overall allocation of over €868,000 for islands off four counties – Galway, Mayo, Cork and Sligo. Further funding will be allocated shortly for Donegal’s islands. Galway: I am… Continue Reading

Os cionn €868,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne chun Oibreacha Caipitil a dhéanamh ar Oileáin Éagsúla

Tá curtha in iúl ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Reigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., inniu go bhfuil deontas de €868,804 ina n-iomláine ceadaithe aige chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla.  Is do Chomhairlí Contae Mhaigh Eo,  Corcaí, na Gaillimhe agus Shligigh atá na deontais ceadaithe… Continue Reading

Kyne secures Cabinet approval for new Irish Language Act

Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources and Fine Gael TD for Galway West and Mayo South Seán Kyne has secured approval from the Cabinet for a new Irish Language Bill which will support the development and use of An Ghaeilge. Minister of State Kyne attended today’s Cabinet meeting at Government Buildings and outlined the… Continue Reading

Cead faighte ag Kyne ón Rialtas do Acht nua na Gaeilge

Tá cead faighte ag an tAire Gnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha agus TD Fine Gael do Ghaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas Seán Kyne ón na Airí Rialtais do Bille nua Teanga chun tacú le forbairt agus úsáid  An Ghaeilge. D’fhreastail an tAire Stáit Kyne inniu  ar cruinniú na Airí Rialtais i Tithe an Rialtais… Continue Reading

Menu