Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: Issues

Stiúideonna Nua Raidió Rí-Rá seolta

Stiúideonna Nua Raidió Rí-Rá seolta  Sheol mé dhá stiúideo nua don stáisiún raidió Ghaeilge, Raidió Rí-Rá an tseachtain seo. Tá na stiúideonna nua lonnaithe in Áras na nGael i nGaillimh agus in oifig Gael Taca i gCorcaigh. Tá Raidió Rí-Rá ag roinnt an áit i nGaillimh le Raidió na dTreabh agus TechSpace. Tá Raidió Rí-Rá… Continue Reading

Maoiniú os cionn €500,000 curtha ar fáil do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad

Borradh 100% ar chóras scrúdaithe Theastas Eorpach na Gaeilge i mbliana Tá sé fógartha agam inniu, mar Phríomh-Aoire an Rialtas agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil deontas €532,500 ceadaithe aige do Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad chun na scrúduithe do Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a reáchtáil… Continue Reading

Over half a million euro to support Irish Language learners in Ireland and abroad

Over half a million euro to support Irish Language learners in Ireland and abroad On Wednesday, as Minister for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands I approved funding of €532,500 for “Teastas Eorpach na Gaeilge” (TEG), the Irish language curriculum and evaluation process for learners. The TEG systems enables learners to become fluent… Continue Reading

Maoiniú de bhreis agus €1.27 milliún ceadaithe don Chlár na n-ealaíon teanga-lárnaithe do dhaoine óga sa Ghaeltacht

(English version below) Cuimsíonn an leithdháileadh €405,000 chun tacú le himeachtaí ealaíon i scoileanna Gaeltachta na Gaillimhe Mar Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin agus cheadaigh mé maoiniú de €1.27 milliún d’Ealaín na Gaeltachta chun clár ealaíon traidisiúnta a reáchtáil do dhaoine óga ar fud na Gaeltachta. Is ionann… Continue Reading

Athcheapachán an Choimisinéara Teanga – Reappointment of Language Commissioner

Ag cruinniú de na hairí ar an gCeadaoin, mhol mé go n-ainmneoidh an tUachtarán an tUasal Rónán Ó Domhnaill le haghaidh athcheapacháin do théarma sé-bliana eile. Bunaíodh Oifig Chomisinéir na dTeangacha Oifigiúla faoi Alt 20 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Go bunúsach, is é ról na hoifige ná faireachán agus monatóireacht a dhéanamh ar an… Continue Reading

Menu