Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: An Ghaeilge

€300,000 allocated to two of Galway’s premier Arts and Cultural facilities 

Funding of almost €300,000 has been allocated to Galway City Museum and the Town Hall Theatre under my Department’s Arts and Culture Capital Scheme 2016 – 2018. Under the Scheme Galway City Museum has been allocated €180,280 while the Town Hall Theatre has been allocated €118,129. I am delighted to confirm funding for two of… Continue Reading

Athbhreithniú 2016 Údarás na Gaeltachta

Fáiltím roimh dhea-fhigiúirí fostaíochta an Údaráis arís i mbliana agus is léiriú dearfach é ar an mian atá ag an Rialtas dlús a chur le forbairt agus fostaíocht sna réigiúin agus i gceantair tuaithe. Beidh ról lárnach ag Údarás na Gaeltachta i bhfeidhmiú an Phlean Gnímh do Cheantair Tuaithe na hÉireann. Tógáil croí é a… Continue Reading

Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe – Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaite

Ar Luan d’fhreastail mé ar an seoladh don Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaite. Leagtar síos sa Phlean seo struchtúr uileghabhálach i leith tionscnaimh a chomhordú agus a chur chun feidhme ar fud na Rialtais láir agus an rialtais áitiúil araon.   Tá an Plean bunaithe ar 5 phríomh-Cholún théamacha a mbaineann sraith cuspoirí agus gníomhartha le… Continue Reading

Realising Our Rural Potential – Action Plan for Rural Ireland

On Monday I attended the launch of the ‘Realising Our Rural Potential:Action Plan for Rural Development’ which is very significant for Galway, Mayo and the West of Ireland. The Action Plan is the first of its kind to take a cohesive and co-ordinated approach across the whole of Government to rural development. Realising Our Rural Potential… Continue Reading

Over €1 million extra allocated to An Foras Teanga

Minister for Gaeltacht Affairs and Natural Resources and Fine Gael TD for Galway West and Mayo South, Seán Kyne has secured over €1 million extra in funding for the Irish Language. On top of the Budget 2017 allocation of €13.239 million, an extra €1.01 million has been allocated for An Foras Teanga as part of… Continue Reading

Menu