Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Category Archives: An Ghaeilge

Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht

Bainfidh Gaillimh agus Iarthar na hÉireann an-leas as an bplean infheistíochta náisiúnta deich mbliana de € 1.18 billiún don chultúr, don teanga agus don oidhreacht a seoladh an seachtain seo. Tá na pobail i nGaillimh agus san Iarthar i measc na dtairbhithe den phlean cinniúnach seo a fheicfidh méadú suntasach ar infheistíocht i gcultúr agus… Continue Reading

Galway and the West to benefit from major €1.18 billion national investment plan in Culture, Language and Heritage

The €1.18 billion national investment plan for culture, language and heritage will greatly benefit Galway and the West of Ireland. The ten-year ‘Investing in Our Culture, Language and Heritage’  plan sets out he objectives of the Government for investment in culture, heritage and the Irish language and the Islands and was launched today (Tuesday) by… Continue Reading

Níos mó rúin gheolaíochta léirithe in iarthar agus iarthuaisceart na hÉireann ag shuirbhé Tellus de chuid Suirbhéireach Gheolaíochta na hÉireann

Taispeánann suirbhéanna geoifisiceacha aerbheirthe na bloic thógála ársa a chruthaigh Éire Úsáidfear sonraí nua chun cuidiú le léarscáileanna geolaíochta a athshlánú don réigiún Beidh torthaí an tsuirbhé úsáideach do bhainistiú acmhainní nádúrtha Imlíníodh iniúchadh oidhreachta geolaíochta do Chontae na Gaillimhe   Scaoileadh sonraí ó na céimeanna is déanaí de shuirbhé geoifisiceach aerárthach Tellus ag ócáid… Continue Reading

Mo chuid am mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta

I mí na Bealtaine 2016, théis a bheith páirteach i gcainteanna maidir le teacht ar   Comhpháirtíochta Rialtas nua, bhí sé de phribhléid agam a bheith ceaptha mar Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha. Mar Theachta Dála do Ghaillimh Thiar, lena n-áirítear an Gaeltacht is mó sa tír agus mar fear as Chonamara, bhí… Continue Reading

Os cionn €868,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne chun Oibreacha Caipitil a dhéanamh ar Oileáin Éagsúla

Tá curtha in iúl ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Reigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne, T.D., inniu go bhfuil deontas de €868,804 ina n-iomláine ceadaithe aige chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar oileáin éagsúla.  Is do Chomhairlí Contae Mhaigh Eo,  Corcaí, na Gaillimhe agus Shligigh atá na deontais ceadaithe… Continue Reading

Menu