Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Clár Forbartha Tuaithe chun € 200,000 a chuir ar fáil chun brú trí-réalt ar Inis Mór

Cuireann an Teachta Dála Fine Gael do Ghaillimh Thiar, Sean Kyne fáilte ar maidin (Dé Céadaoin) roimh an nuacht go bhfuil leithdháileadh de € 200,000 maoiniú don fhorbairt brú trí-réalt le lóistín do 40 duine i gCill Mhuirbhí ar Inis Mór.

Tá an maoiniú ceadaithe ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan, TD, faoi  ‘Cúrsaí Turasóireachta a Spreagadh’ beart den Chlár Forbartha Tuaithe.

Dúirt an Teachta Seán Kyne: “Tá soláthar den mhaoiniú seo le faomhadh críochnaitheach ó Bhord Comhar na nOileán Teoranta an-dearfach d’Oileáin Árann agus beidh fáil ar cóiríocht d’ard chaighdeán ar phraghas réasúnach do chuairteoirí ar an oileán.

“Tá cóiríocht breise ag teastáil chun bearna a líonadh sa mhargadh agus beidh sé ríthábhachtach cuidiú leis an tionscal turasóireachta eisceachtúil tábhachtach seo a fhás.
“Leis an ráta CBL laghdaithe do 9% coinnithe le gairid sa Bhuiséad do ghnólachtaí a bhaineann le turasóireachta, san áireamh cóiríocht agus bialanna, is cruthúnas é seo ar luach na turasóireachta dár eacnamaíocht agus ar an rath atá ar an mbeart sin a choinneáil agus poist a chruthú.

“Tá méadú tagtha ar líon na dturasóirí an bhliain seo, go h-airithe de bharr an Gathering. Chun tógáil ar an rath seo tá sé ríthábhachtach go muid ag infheistiú i ár n-áiseanna turasóireachta. Tá an maoiniú seo do ‘Brú Dhún Aonghusa’ riachtanach chun cuidiú leis an Oileáin Árann freastal ar an méadú atá tagtha ar líon na gcuairteoirí ag ár réigiún, “a dúirt Leas-Kyne.

Menu