Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Commencement of tender process for Inishbofin ferry service

 

I am delighted to approve the commencement of this tender process which will be administered by the Islands Section of the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht. Subject to receipt and evaluation of tenders, the new contract will come into effect on 1st January 2020 and provide a passenger ferry service between Inishbofin and Cleggan in Conamara. It is envisaged that the contract will provide for two return sailings daily for the community.

As part of the process, my department, in conjunction with the Inishbofin Development Company, consulted with the community to ensure that the tender process will deliver a scheduled and reliable ferry service for local people and visitors alike.

Connectivity is essential for the sustainability and prosperity of all island communities and this process will provide certainty for Inishbofin over the next five years.

Tús a chur leis an bpróiseas tairisceana do sheirbhís farantóireachta Inis Bó Finne

Tá an-áthas orm tús an phróiseas tairisceana seo a cheadú a bheidh á riar ag Rannóg Oileán na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Faoi réir tairiscintí a fháil agus iad a mheas, tiocfaidh an conradh nua i bhfeidhm an 1 Eanáir 2020 agus cuirfidh seirbhís farantóireachta do phaisinéirí ar fáil idir Inis Bó Finne agus an Cloigeann i gConamara. Meastar go mbeidh soláthar sa chonradh le haghaidh dhá thuras fillte sa lá don phobal.

Mar chuid den phróiseas, bhí mo Roinn féin, i gcomhar leis an Inishbofin Development Company, i mbun comhairliúcháin leis an bpobal lena chinntiú go gcuirfidh an próiseas tairisceana seirbhís farantóireachta ar féidir brath uirthi agus a mbeidh clár ama léi ar fáil do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon.

Tá bealach chuig oileán agus den oileán ríthábhachtach maidir le hinmharthanacht agus rathúnas gach pobal ar na hoileáin agus cuirfear cinnteacht ar fáil d’Inis Bó Finne sna cúig bliana atá amach romhainn leis an bpróiseas seo.

Menu