Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Cúrsaí Páirceáil & Rochtain ag Dhún Aonghasa


Sa Dáil ar an Máirt, d’fhreagair mé ceist ar an ábhar thar ceann mo chomhghleacaí, Aire OOP, Kevin Boxer Moran, maidir le cúrsaí páirceáil agus rochtain ag Ionad Oidhreachta Dhún Aonghasa.

Ghlac Oifig na nOibreacha Poiblí smacht sealadach ar an limistéar páirceála i rith an tSamhraidh.

Tá sé socraithe anois ag an mbuíon go dtabharfaidh siad faoi an Ceadúnas sealadach seo a aistriú go Léas foirmeálta, i ndiaidh tuille idirbheartaíocht agus aontú maidir le roinnt ceisteanna áirithe.

Tá sé ar intinn ag an OPW, nuair atá lánsmacht dleathúil trí Léas fad-téarmach acu, agus le comhaontú an Úinéir, oibreacha feabhsúchán slándála pleanáilte a chuir i gcríoch laistigh den limistéar páirceála.  Tiocfaidh an bóthar isteach, atá i seilbh príomháideach chomh maith, agus áit atá, dár leis an OPW roinnt guaiseanna ann faoi láithir, faoi bhráid na h-oibreach slándála seo chomh maith. 

Tá gear-ghá aghaidh a thabhairt ar an staid atá ann faoi láithir ina bhfuil trapannaí capaill, lucht súil agus lucht rothair ar fad ag úsáid an bealach isteach agus pointe seachadta/spás páircéala céanna, gan aon sainmhíniú soiléar ná idirscaradh le haghaidh dreamanna éagsúla.

Dár leis an OPW, ba cheart limistéir éagsúla a leagadh amach le haghaidh dreamanna éagsúla agus comharthaí pictiúrtha soiléar a chuir ar fáil le taispeáint cén áit gur cheart rothair a fhágáil, cén áit gur cheart tuirlingt ó trap, agus cá bhfuil bealaí na gcosaithe.  Anuas ar seo, ba mhaith leis an OPW, trí leas a bhaint as dearadh nua-aimseartha, úsáid an spás laistigh den limistéir páirceála a fheabhsú le toilleadh breise a cruthú.

Tá sé ar intinn ag an OPW dul i ngleic arís leis na páirtithe leasmhaire éagsúla, trí próiseas comhairliúchán poiblí ina mbeidh cuireadh tugtha dóibh breathnú ar na tógraí agus tuairim a thabhairt, roimh a cuirfear faoi bhráid Cead Pleanála foirmeálta iad.

Menu