Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

€111,000 ceadaithe do 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta

Mar Aire Stáit do Ghnothaí Gaeltachta thug mé allúntas suas le €111,838 in iomlán do 8 sheirbhís luathoideachais Gaeltachta.

Tá obair fhiúntach ar bun ag an ngréasán naíolanna agus naíonraí ó cheann ceann na Gaeltachta ar feadh i bhfad chun cuidiú le teaghlaigh Ghaeltachta a bpáistí a thógáil le Gaeilge.   De thoradh an chúnaimh atá ceadaithe sa chás seo, beidh na seirbhísí luathoideachais atá i gceist  in ann gníomhaíochtaí sa bhreis a reáchtáil – rud a thacaíonn le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, an phróisis pleanála teanga agus an pholasaí don oideachas Gaeltachta araon.

Ainm na Seirbhíse Deontas ceadaithe
Ionad Cúram Leanaí Charna – Gaillimh €15,000
Ionad Cúram Leanaí an Cheathrún Rua – Gaillimh €15,000
Ionad Tacaíochta Teaghlaigh an Chnoc – Gaillimh €15,000
Áiseanna na hÓige, Daingean Uí Chúis – Ciarraí €15,000
Ionad Tacaíochta Teaghlaigh Iarthar Dhuibhne – Ciarraí €15,000
Cúram Leanaí na Dromoda  – Ciarraí €13,470
Cúram Leanaí Rath Cairn €15,000
Seirbhís Churám Iarscoile, Áras Ros Goill €8,368
Iomlán €111,838

 

As Minister for Gaeltacht Affairs I have allocated funding of up to €111,838 to eight early-education/childcare facilities in the Gaeltacht. The funding is being allocated as part of the Twenty Year Strategy on the Irish Language and will help the services continue to support and help ensure that Irish is the main family language in households in our Gaeltacht communities.

Menu