Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

€37 milliún caite in aghaidh na bliana ar chóir ospidéil le haghaidh cliseadh croí in Éirinn

HF policy network logoGach bliain, cuirtear breis agus 6,000 duine san ospidéal in Éirinn de bharr cliseadh croí, agus tá fianaise ann go gcosnaíonn na tréimhsí sin san ospidéal tuairim is €37 in aghaidh na bliana ar chóras sláinte na hÉireann, nó 1.2% den chaiteachas sláinte iomlán.

Inniu, ar Lá Feasachta Eorpach ar Chliseadh Croí, tá an Líonra Beartais um Chliseadh Croí (Heart Failure Policy Network, HFPN) ag iarraidh ar rialtais ar fud na hEorpa gealladh go bhfeabhsóidh siad saol na ndaoine atá ag maireachtáil le cliseadh croí, agus go ndéanfaidh siad iarracht líon na gcuairteanna ospidéil a laghdú trí Ghlaoch chun Gnímh a shíniú le go n-athrófaí an beartas um chliseadh croí.

San Eoraip, tá duine as gach cúigear i mbaol cliseadh croí – tinneas díblithe, ainsealach a thagann nuair nach féidir leis an gcroí dóthain fola a phumpáil ar fud na colainne leis na baill bheatha eile a chothú. Deirtear go bhfuil an bheatha le cliseadh croí cosúil le bheith ‘ag maireachtáil faoi scáil na heagla,’ agus is é an chúis is mó le cuairteanna ar an ospidéal i ndaoine atá os cionn 65 bliana d’aois.

Ach léiríonn taighde go bhféadfaí cosc a chur ar níos mó ná 50% de na cuairteanna gan choinne ar an ospidéal dá dtabharfaí aire níos fearr do na hothair tar éis iad a ligean abhaile nó a aistriú go dtí ionad cúraim eile.

“Má théitear i ngleic le beartas um chliseadh croí in Éirinn, ní amháin go bhféadfaí cuid mhaith costais a shábháil, ach níos tabhachtaí fós, bheadh tionchar mór ar thorthaí sláinte agus ar cháilíocht beatha iad siúd atá ag maireachtáil le cliseadh croí.” – An Teachta Seán Kyne, Teachta Dála do Ghaillimh Thiar agus Mhaigh Eo Theas.

“Ní mór dul i ngleic leis an éagothroime in Éirinn maidir le fáil ar dhiagnóisic agus ar athshlánú le haghaidh cliseadh croí má tá muid chun ualach an chliseadh croí a laghdú do na hothair, dá gcúramóirí, agus don tseirbhís sláinte í féin” Neil Johnson, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, CROÍ

Tá treoirlínte cliniciúla ann le haghaidh cliseadh croí, ach tá a lán daoine le cliseadh croí nach bhfaigheann an chóir leighis cheart, fiú nuair a théann siad chuig an ospidéal. Léiríonn fianaise go bhfuil baol níos lú ann go mbeidh orthu dul chuig an ospidéal an athuair nuair a fhaigheann siad ionchur ó chairdeolaí, cóir leighis ar bhonn fianaise chun a dtinneas a chobhsú, agus plean chun cabhrú leo déileáil lena dtinneas iad féin tar éis dóibh an t-ospidéal a fhágáil.

Tá an Líonra Beartais um Chliseadh Croí ag iarraidh ar an oiread daoine agus is féidir an Glaoch chun Gnímh a shíniú, agus tacaíocht a thabhairt don fheachtas feasachta maidir le cliseadh croí. Tuilleadh eolais le fáil ar: www.hfpolicynetwork.eu.

Menu