Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

gteic – A new network of innovation hubs in the Gaeltacht and on the islands

gteic launch 1On Wednesday I was delighted to launch gteic, a new network of 31 innovation & digital hubs for our Gaeltacht areas and on our islands. With investment of €1.5m, Údarás na Gaeltachta is leading the development with support from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht and a further €3.5 million investment from the Rural Regeneration and Development Fund. 

Ba cúis áthais agus bróid dom a bheith ar an gCéadaoin i dTithe an Rialtais chun gteic, Gréasán Digiteach na Gaeltachta, a sheoladh. Líonra de 31 mol nuálaíochta agus digiteach le ceangal ardluais leathanbhanda é gTeic arna fhorbairt ag Údarás na Gaeltachta.

Tá áiseanna den scoth le fáil sna moil gteic seo – seacht mhol atá oscailte anois & seacht gcinn eile á n-oscailt ar an Spidéal i nGaillimh, i mBaile an Sceilg i gCiarraí, i gCill Charthaigh i nDún na nGall, ar Oiléan Chléire i gCorcaigh agus in Acaill, An Eachlém, Gaoth Sáile agus An Corrán Buí i gContae Mhaigh Eo roimh dheireadh na bliana.

 

Buaicphointí líonra gteic

 • Pobal gigighiotáin bhríomhar nua do ghnóthaí, lucht nuálaíochta, fiontraithe agus cianoibrithe.
 • 7 mol i bhfeidhm faoi láthair in 5 chontae
 • 15 mol ag feidhmiú roimh dheireadh 2019
 • 250+ spás deisce forbartha go dáta
 • 500+ spás deisce i 2020
 • Infheistíocht de bhreis agus €5 milliún déanta

gteic network highlights

 • New vibrant gigabit community for businesses, innovators, entrepreneurs and remote workers
 • 7 hubs currently operational in 5 counties
 • 14 hubs to be operational before year end
 • 250+ desk spaces currently developed
 • 500+ desk spaces in 2020
 • Over €5 million in investment
Menu