Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht

Bainfidh Gaillimh agus Iarthar na hÉireann an-leas as an bplean infheistíochta náisiúnta deich mbliana de € 1.18 billiún don chultúr, don teanga agus don oidhreacht a seoladh an seachtain seo.

Tá na pobail i nGaillimh agus san Iarthar i measc na dtairbhithe den phlean cinniúnach seo a fheicfidh méadú suntasach ar infheistíocht i gcultúr agus áiseanna ealaíon, láithreáin oidhreachta, an Ghaeilge agus limistéar aeraíochta.

Bainfidh Gaillimh agus an tIarthar leas as maoiniú an Rialtais do € 15 milliún chun tacú le Gaillimh mar Príomhchathair Chultúr na hEorpa 2020. Tá an maoiniú seo ar an ranníocaíocht aonair is mó don chlár seo dár gcathair agus don chontae agus cabhróidh sé le go leor de na tograí atá foireann na Gaillimhe 2020, i gcomhar le go leor grúpaí pobail ag pleanáil don bhliain a bhaint amach.

Tabharfar tacaíocht do phobail Ghaeltachta na Gaillimhe, atá ríthábhachtach do leanúna  agus d’fhorbairt ár dteanga dhúchais, trí chlár infheistíochta de € 178 milliún thar deich mbliana. Tabharfar tacaíocht do Údarás na Gaeltachta le ciste € 105 milliún chun poist a chruthú agus a chothú agus infheistíocht a dhéanamh in áiseanna ar nós Páirc na Mara i gCill Chiaráin agus láithreáin ar fud Chonamara. Cinnteoidh maoiniú uasghrádú freisin ar áiseanna Choláiste Samhraidh, oifigí nua Comhchumainn ar Inis Meáin agus forbairt áiseanna turasóireachta i gCeantair na nOileán.

Bainfidh Gaillimh tairbhe as an gciste € 40 milliún atá imfhálaithe d’infreastruchtúr na n-ealaíon agus don chultúir áitiúil (le bheith ionchorprú sna Pleananna Réigiúnacha, Spásúla agus Eacnamaíochta), infheistíocht i mbonneagar agus trialacha ag láithreacha, lena n-áirítear Páirc Náisiúnta Chonamara agus Ciste Táirgeadh Réigiúnach chun cabhrú le léiriúchán teilifíse agus scannán lasmuigh de Bhaile Átha Cliath.

Is ráiteas cumhachtach é seo d’infheistiú inár gCultúr, Teanga agus Oidhreacht, ar an luach a chuireann muid ar chultúr agus ar na healaíona, ar an nGaeilge, ar phobail na n-oileán agus ar chruthaitheacht. Leis an bplean seo, táimid ag obair chun méadú ar rannpháirtíocht an chultúir, feabhas a chur ar ionaid ealaíon agus cultúir, tacú leis an nGaeilge agus forbairt a dhéanamh ar bhonneagar oileáin, infheistíocht a dhéanamh inár bPáirceanna Náisiúnta agus inár n-oidhreacht thógtha agus infheistiú i dtionscadail, clár agus áiseanna ar mhaithe le gach pobal ar fud na tíre.

Menu