Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Maoiniú Caipitil Deonaithe do Stáisiún Dóiteáin i gConamara Theas – Kyne

Tá maoiniú do luach € 74,000 á chur ar fáil do sholáthar stáisiún dóiteáin nua ar an gCeathrú Rua i gConamara Theas.

Is é An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Éigeandála, gníomhaireacht de chuid na Roinne Comhshaoil​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Dóiteáin,  atá ag soláthar maoiniú le haghaidh feistiú agus fóntais do stáisiún dóiteáin nua i gConamara Theas.

Tá an Stiúrthóireacht tar éis scríobh chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe chun a chuir in iúl dó na céimeanna nach mór dóibh a ghlacadh roimh dheireadh na bliana seo chun an maoiniú a tharraingt anuas.

Dúirt Seán Kyne, TD, Fine Gael Gaillimh Thiar agus Maigh Eo Theas: “Tá fáilte mór roimh an maoiniú seo agus cabhróidh sé chun stáisiún dóiteáin nua a chuir ar fáil chun freastal ar réigiún Chonamara Theas.

“Bhí mé ag brú an cheist ríthábhachtach seo ar feadh roinnt blianta ag leibhéal an Chomhairle Chontae agus sa Dáil agus ag cuir béim ar an neamhdhóthanacht agus na rioscaí míchuí a bhaineann leis an uimhir stáisiúin atá ann cheana féin i nGaillimh Thiar. In Oirthear an Chontae, mar shampla, tá seacht stáisiún dóiteáin agus in Iarthar an Chontae, go dtí anois níl ach an stáisiún sa Chathair agus sa Chlochán a chuir an tseirbhís seo ar fáil.

“Ina theannta sin, tá amanna taistil de suas le 90 nóiméad ón  gCathair chuig páirteanna áirithe i gChonamara Theas, rud a dhéanann an tseirbhís atá ann cheana féin neamhleor.

“Tá an cheist seo ardaithe go leanúnach agam leis an Aire Comhshaoil​​, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Phil Hogan, TD. Tá mé thar a bheith sásta go bhfuil tar éis dhá scór bliain de fheachtais agus idirghníomhú gan toradh leis na rialtais roimhe seo, tá an tAire atá ann faoi láthair, an tAire Hogan, ag éisteacht agus tá tús áite maoiniú tugtha don tseirbhís ríthábhachtach seo, fiú ag am go bhfuil sriantacht airgeadais sa tír.

“Ba mhaith liom moladh a glacadh freisin d’obair Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae na Gaillimhe a lorg suíomh oiriúnach i gCeantar na Ceathrún Rua don stáisiún dóiteáin agus chomh maith leis an ghrúpa gnímh áitiúil, Choiste Chearta Chonamara agus an pobal as a gcuid oibre agus buanseasmhacht.

“Éilíonn an leibhéal maoinithe do €74,000 go dteann sé chuig tairisceana soláthair phoiblí agus tá súil agam go mbeidh sé seo ag tosnú gan mhoill ionas gur féidir tús a chuir le obair ar an stáisiún nua chomh luath agus is féidir,” a dúirt Kyne.

Menu