Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

New project launched to help ensure Irish language versions of tech services

At the Oireachtas na Gaeilge festival I launched a new campaign which aims to ensure new technology services and products are available through Irish. ‘Míle Glór’, a thousand voices, is an initiative from Irish Language technology project, ‘Abair.ie’, which is aiming to record 1,000 people speaking Irish. The recordings, of people from each dialect and of different ages, will be used to develop Irish language versions of services such as virtual assistants ‘Siri’ and ‘Alexa’.

By gathering recordings of Irish speakers of different ages from Gaeltacht areas and from outside of Gaeltacht areas, the team at Abair.ie, based in Trinity College, will produce the data needed for Irish language-enabled versions of tech products and services. Innovative virtual assistant programs are used in different ways from controlling smart devices in the home and at work to recording messages and email to conducting web searches and to obtaining directions and other information. The work of ‘Abair.ie’, which is supported by the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht through funding of €235,000, will help ensure that Irish language versions of tech services and products are available not just here at home but across the world.

Is feachtas de chuid an tionscadail teicneolaíochta ABAIR.ie é ‘Míle Glór’ ina bhfuil sé mar aidhm leis taifeadadh a dhéanamh ar 1,000 duine éagsúla ag labhairt i nGaeilge – daoine a bhaineann le haoisghrúpaí éagsúla agus a bhfuil canúintí éagsúla acu. Tá gá leis na taifid seo chun forbairt a dhéanamh ar theicneolaíochtaí éagsúla, aithint cainte ina measc – is é sin ríomhairí ag éisteacht ar nós Alexa nó Siri. Tá guthanna sintéiseacha www.abair.ie cruthaithe mar thoradh ar thaighde Shaotharlann Foghraíochta & Urlabhra Choláiste na Tríonóide cheana féin.

Is cúis mhór bróid dom go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag tacú leis an obair thábhachtach seo. Tugtar cuireadh don phobal ar fad páirt a ghlacadh san fheachtas nua seo Míle Glór. Beidh seastán ag ABAIR ag Aonach an Oireachtais agus beidh foireann ABAIR ann chun taifeadadh 15 nóiméad a dhéanamh ar dhaoine. Ba mhór acu dá ndéanfadh daoine iad féin a thaifeadadh sa bhaile chomh maith trí chuairt a thabhairt ar www.abair.tcd.ie/mileglor.”

 

 

 

Menu