Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Oscailt na Crib na nÓg, Ionad Óige agus Eolais, An Cheathrú Rua

A chairde,

Is mór an onóir dom a bheith anseo inniu chun Crib na nÓg, Ionad Óige agus Eolais an Cheathrú Rua, a athoscailt. Is cúis áthais dom go bhfuil an tIonad seo á athoscailt, agus go mbeidh an áis agus an tseirbhís seo ar fáil arís do aos óg an cheantair seo chomh maith le aos óg na gceantar in aice láimhe.

Cuireadh tús le Crib na nÓg i 2007, seirbhís iontach do daoine óga. Spás a bhí ann a raibh daoine óga in ann teacht le chéile agus páirt a ghlacadh in imeachtaí eagsúla. Chuir sé go mór le forbairt pearsanta an duine óig, agus ina theannta sin, an pobal ginearálta.

Ba cailliúint mhór é don aos óg agus don phobal nuair a dúnadh é roinnt blianta ó shin agus is deas go bhfuil muid anseo inniu don athoscailt.  Treaslaim an obair atá déanta ag Coiste Bainistíochta Chrib na nÓg agus go mór mhór an comhphairtíocht idir Mhuintearas Teo agus an Chlár Críochnú Scoile chun an maoiniú a chur ar fáil chun an tIonad a athoscailt.

Tá áis bhreá anois ar fáil don óige le buaileadh isteach anseo agus úsáid a bhaint as na háiseanna agus an trealamh ar mhaithe le tionscnaimh éagsúla a chur chun cinn. Tá tábhacht ar leith ann go mbeadh na deiseanna seo ar fáil ag déagóirí na Gaeltachta, mar is sibhse an chéad ghlúin eile a bheas ann leis an bhfód a sheasamh, le bheith freagrach as sealbhú agus buanú na Gaeilge.

Molaim freisin an Coiste Comhairleach Óige atá tagtha le chéile chun a gcuid fís don ionad a roinnt linn agus chun úinéireacht a ghlacadh ar an spás seo, gan dabht, is leis an aos óg an áit seo agus tá sé rí-thábhachtach go mbeidís lárnach i gcur chun cinn an ionaid.

Tá Muintearas ag láimhseáil cúramaí Óige na Gaeltachta le beagnach dhá bhliain anois agus is léir go bhfuil fís na heagraíochta sin ag cuidiú le forbairt straitéis foirfe don óige. Tá an straitéis óige ar a bhfuil Muintearas ag obair le bliain anuas i gcomhar le grúpaí óige ar fud na Gaeltachta beagnach críochnaithe ag an tráth seo agus beidh muid ag súil go mór leis an gcáipéis seo a fheiceáil sa chaoi agus gur féidir linn a chinntiú go mbeidh muid in ann gníomh láidir forbartha a chinntiú do phobal na Gaeltachta sna blianta atá le theacht.

Tá Muintearas ag déanamh obair mhór ó thaobh campaí samhraidh sna réigiúin Ghaeltachta agus cuireann mo Roinn maoiniú ar fáil dóibh freisin chun Scéim na gCúntóirí Gaeilge a reáchtáil.

Is múnla dearfach é seo agus bheadh sé iontach an múnla seo a fhorbairt i gceantair eile Gaeltachta Is iontach go bhfuil a leithéid ar fáil, agus táim cinnte go gcuirfidh sé go mór le saol daoine óga na Gaeltachta, agus freisin go mbeidh tionchar dearfach aige i gcúrsaí pleanála teanga agus don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

Mar fhocal scoir, tá áthas orm a bheith anseo i gcroílár na Gaeltachta inniu agus áis den scoth á sheoladh a bheas ag freastal ar óige an Cheathrú Rua agus na cheantair thart timpeall.

Go raibh míle maith agaibh.

Menu