Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

PQ Uimh. 93 – 22nd October – Seirbhíse Aeir d’Oileáin Árann

Chun a fhiafraí den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an mbeadh sé in ann a chinntiú go gcuirfear sochair shocheacnamaíocha na seirbhíse san áireamh sa scrúdú a dhéanfar maidir leis an oibleagáid seirbhíse poiblí i leith na seirbhíse aeir d’Oileáin Árann agus nach mbeidh an scrúdú sin teoranta d’anailís costais is tairbhe nach dtabharfadh aon aitheantas d’fhíorluach na seirbhíse.

– Seán Kyne.

R E P L Y

AN tAIRE STÁIT SA ROINN EALAÍON, OIDHREACHTA AGUS GAELTACHTA (DONNCHADH MAC FHIONNLAOICH, T.D.)

Mar is eol don Teachta, tá mo Roinnse ag lorg tairiscintí ó chomhlachtaí chun tabhairt faoi athbhreithniú ar an tseirbhís aeir a chuirtear ar fáil d’Oileáin Árann faoi Oibleagáid Seirbhíse Poiblí faoi Rialacháin 1008/2008 den Aontas Eorpach. Tá an t-athbhreithniú sin á dhéanamh anois mar go bhfuil gá lena leithéid faoi na Rialacháin sin agus tá téarmaí tagartha an athbhreithnithe i gcomhréir leo. Is léir ó na téarmaí tagartha sin go scrúdófar cás socheacnamaíoch don tseirbhís aeir, i measc nithe eile san athbhreithniú atá beartaithe.

 

Menu