Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Purchase of Aerfort Chonamara

 

Taking the long view. Minister of State Seán Kyne on the apron of the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara at An Caisleán. Pic: Seán Ó Mainnín
Taking the long view. Minister of State Seán Kyne on the apron of the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara at An Caisleán. Pic: Seán Ó Mainnín

 

 

 

 

 

 

 

As Government Chief Whip and Minister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands, I was delighted to confirm the completion of the purchase of Aerfort Chonamara by the State at a cost of €2.75m.

Funding for this purchase was provided from the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht’s budget allocation and means that all four airports on which the Aran Islands air service depend are in state ownership.

Aerfort Chonamara is of strategic importance to the communities of the Aran Islands as it is the mainland landing point for the air service to the islands which is funded by the Department of Culture, Heritage and Gaeltacht. For over a year, my officials and I have worked to acquire Aerfort Chonamara, which is located at Na Mine in the Indreabhán area.

Having Aerfort Chonamara in State ownership provides certainty and assurance to the communities on Inis Mór, Inis Meáin and Inis Oírr as regards the Government’s long-term commitment to this lifeline transport connection.

 

Fógartha ag an Aire Stáit Kyne go bhfuil Aerfort Chonamara ceannaithe ag an Stáit

Tá fógartha agam, mar Phríomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, go bhfuil Aerfort Chonamara ceannaithe ag an Stáit ar chostas €2.75m.

Is as allúntas buiséid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a tháinig an maoiniú don togra seo. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an ceithre aerfort ar a bhfuil an tseirbhís aeir chuig na hOileáin Árann ag brath in úinéireacht an Stáit.

Tá tábhacht straitéiseach le hAerfort Chonamara do phobail Oileáin Árann mar is é an pointe tuirlingthe ar an mórthír don tseirbhís aeir chuig na hoileáin atá á maoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Le hós cionn bliana, d’oibrigh mo chuid oifigigh agus mé féin i dtreo Aerfort Chonamara, atá suite sna Mine i gCeantar Indreabháin, a cheannach.

Agus Aerfort Chonamara in úinéireacht an Stáit anois, is féidir le pobail Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr a bheith muiníneach go mbeidh tacaíocht an Rialtais ann don tseirbhís aeir seo sa bhfadthéarma.

Minister of State Seán Kyne walks the taxi-ing area of the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara, An Caisleán. Pic: Seán Ó Mainnín
Minister of State Seán Kyne walks the taxi-ing area of the newly State-purchased Connemara airport, Aerfort Chonamara, An Caisleán. Pic: Seán Ó Mainnín
Menu