Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Tá Lucht múchta dóiteáin Chonamara Theas chun oibriú lena Comhghleacaithe Contae roimh oscailt an chéad stáisiún dóiteáin ariamh sa réigiún

Cuirim fáilte roimh an deimhniú go mbeidh an foireann ón stáisiún dóiteáin nua i gConamara Theas ag obair in éineacht lena gcomhghleacaithe ón gClochán agus an Cathair ar glaonna mar chuid don chéim deireadh d’oiliúint ón mí seo ar aghaidh.

Beidh na hoibríochtaí comhpháirteacha ag dul ar aghaidh go dtí mí Feabhra agus ina dhiaidh sin, beidh an lucht múchta dóiteáin ó stáisiún An Cheathrú Rua ag láimhseáil na glaonna éigeandála do cheantar Chonamara Theas.

An tseachtain seo tá na cigireachtaí deiridh á ndéanamh ag an gComhairle Contae ar an stáisiúin nua atá lonnaithe ar an gCeathrú Rua i foirgneamh do chuid an Údarás a cuireadh athchóiriú speisialta air.

Tá mé thar a bheith sásta tar éis na blianta ag stocaireacht go mbeidh an stáisiún dóiteáin nua a oscailt i mí Eanáir.

Tá an tstáisiún feisithe go h- iomlán mar gheall ar an maoiniú caipitil a chuireadh ar fáil de luach €180,000 ón gComhairle Contae, an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Dóiteáin agus Bainistíocht Éigeandála, gníomhaireacht de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Tá an naonúr múchta dóiteáin nua tar éis traenáil cuimsitheach a chríochnú le cúnamh ó baill de chuid Sheirbhís Dóiteáin an Chlocháin agus daoine eile.

Ba mhaith liom moladh a thabhairt don Chomhairle Chontae, Údarás, an Iar-Aire Comhshaoil, Phil Hogan agus an grúpa feachtais áitiúla, Choiste Chearta Chonamara, as a gcuid oibre chun an tseirbhís ríthábhachtach seo a dheimhniú do Chonamara.

Mar TD do Ghaillimh Thiar, bhí an ábhar seo mar cheann do mo príomh thosaíochtaí, bhí mé ag iarraidh deireadh a chuir leis an bearna sa tseirbhís briogáide dóiteáin. Tá mé thar a bheith sásta go bhfuil an stáisiún seo anois ag feidhmiú agus ba mhaith liom gach ráth a chuir ar an fhoireann nua múchta dóiteáin, chomh maith lena gcomhghleacaithe ar fud an chontae ina gcuid oibre ríthábhachtach ag coinneáil pobail na Gaillimhe sábháilte.

Menu