Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Tá ‘Seimeastar na Gaeltachta’ críochnaithe ag na chéad ghrúpaí mic léinn i nGaillimh agus i nDún na nGall.

I mí Bhealtaine seo caite, cheadaigh mé maoiniú de €250,000 don tionscnamh nua ‘Seimeastar na Gaeltachta ’a bhí a reáchtáil ag ‘Acadamh na hOllscolaíochta’ i Carna i gConamara agus i nGaoth Dobhair i nDún na nGall.

Faoin gClár seo, tugtar deis do mhic léinn ollscoile freastal ar sheimeastar sa Ghaeltacht. Chríochnaigh an chéad ghrúpa mic léinn a gcuid staidéir an tseachtain seo i gCarna agus i nGaoth Dobhair.

Dé Luain seo caite, bhí an-áthas orm bualadh leis an gcéad ghrúpa mic léinn a ghlac páirt i gclár ‘Seimeastar na Gaeltachta’ agus foghlaim faoi thaithí dhearfach an chláir.

Tá an clár á mhaoiniú ag an Roinn Chultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus á reáchtáil ag Acadamh OÉG, agus tugann sé seans do mhic léinn an Choláiste staidéar ar feadh seimeastair amháin sa Ghaeltacht leis an deis ollmhór chun a gcuid scileanna Gaeilge a fheabhsú.

Chomh maith leis sin, fanann na mic léinn le teaghlaigh áitiúla i gcaitheamh an tseimeastair, rud a thugann spreagadh don phobal áitiúil agus don gheilleagar áitiúil. Léiríonn taithí dearfacha na mic léinn, fhoireann an tAcadamh agus na bpobal áitiúil luach an tionscnaimh nua seo a sheol mé i mí na Bealtaine seo caite.

Menu