Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Tacú Mol An Cheathru Rua le fostaíocht agus leis an nGaeilge

Mar Aire Stáit do Ghnóthaí Pobail,  Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Digiteach agus TD Fine Gael  do Gaillimh Thiar chuir mé fáilte roimh oscailt Mol Nuálaíocht &  Digiteach ar an gCeathrú Rua.

Tá tacaíocht ó Udaras na Gaeltachta don mhol digiteach agus tá sé mar chuid de Líonra Digiteach Ghaetacht an eagraíocht – Gréasán na Gaeltachta.

Tá áthas orm fáilte a chur roimh mo chomhghleacaí, Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh go Conamara, ag oscailt an mol nua G-Teic ar An gCeathru Rua. Is é seo an ceathrú mol digiteach le tacaíocht ón Udaras agus an chéad cheann de trí cinn atá beartaithe do Ghaeltacht na Gaillimhe, le mol nua le n-oscailt i gCarna agus An Spidéal níos déanaí sa mbliain.

Tá moil digiteacha, le spásanna oibre comhroinnte, áiseanna oifige agus deascanna shealaíochta, riachtanach chun gnólachtaí nua-thionscanta a chothú agus a thacú, chomh maith le cuidiú le gnólachtaí bunaithe a leathnú. Meallann agus cothaíonn na moil sé nuálaíocht.  Tá go leor samplaí de ghnólachtaí a thosaigh in áiseanna  cosúil leis seo agus tá fás suntasach tagtha orthu.

Cuireadh mol nua G-Teic  ar an gCeathrú Rua solúbthacht ar fáil chomh maith le atmaisféar tacúil a chabhróidh le borradh a chur le fostaíocht áitiúil chomh maith leis an nGaeilge. Tá bunú agus leathnú moil G-Teic  mar cheann de phríomhghníomhaíochtaí Udaras na Gaeltachta mar chuid de Fíorú Acmhainneacht na Tuaithe, Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe atá chomhordaithe ag Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Menu