Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Údarás na Gaeltachta agus fás fostaíochta i gCeantair Gaeltachta

I gCeantair Gaeltachta, tá fás fostaíochta comhsheasmhach agus is é an fócas atá ag an Rialtas ná go leanfadh leis seo” a deir, Fine Gael TD do Ghaillimh Thiar, Sean Kyne.

“D’fhoilsigh Údarás na Gaeltachta ag deireadh na bliana seo caite, figiúirí a léiríonn go bhfuil a gcuid comhlachtaí cliaint ag fostú d’iomlán 7,682 duine. Buíochas seo leis an fás comhsheasmhach i bpoist Gaeltachta thar na blianta beaga anuas. Cruthaíodh 737 post nua Údaráis an bhliain seo caite, 271 acu i nGaeltacht na Gaillimhe. Is é seo an t-ardú is airde i post nua le chúig bliana.

“Bhí 92% do na poist iomlán Údarás a cruthaíodh ina post lánaimseartha.

“Tá tuiscint ann nach bhfuil an téarnamh eacnamaíoch achar an gCósta Thoir amháin. I ndáiríre léiríonn na figiúirí CSO is déanaí go bhfuil dífhostaíochta titithele 20% ar fud Chontae na Gaillimhe ó seoladh an Phlean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist beagnach trí bliana ó shin. I gCathair na Gaillimhe tá laghdú do 24% le feiceáil ar an Beochláiri rith an am sin. Tá a lán obair fós le déanamh sa réimse seo agus tá an tAire Post, Richard Bruton, tiomanta chun a chinntiú go mbeidh fás leanúnach i bhfostaíocht réigiúnach.

“Tá ról mór ag Údarás na Gaeltachta anseo agus tá mé thar a bheith sásta leis na figiúirí poist dearfach den sórt seo a fheiceáil foilsithe don bhliain seo caite.”

 


 

 

“Gaeltacht areas are experiencing consistent employment growth and the focus of this Government is to see that continue”, says Fine Gael TD for Galway West, Sean Kyne.

“Údarás na Gaeltachta has released figures showing that by the end of last year, their client companies were employing a total of 7,682 people. This is thanks to consistent growth in Gaeltacht jobs over the last number of years. 737 new Údarás jobs were created last year, 271 of them in the Galway Gaeltacht. This is the highest increase in new jobs in five years.

“Thankfully 92% of the total Údarás jobs created were full time positions.

“There is a perception that the economic recovery is only taking place on the East Coast. Actually the recent CSO figures show that unemployment dropped by 20% across County Galway since the launch of the Government’s Action Plan for Jobs almost three years ago. Galway city has seen the Live Register decrease by 24% in that time. There is a lot more work to be done in this area and our Minister for Jobs, Richard Bruton, is committed ensuring continued growth in regional employment.

“Údarás na Gaeltachta play a big role in this and I am delighted to see them publish such healthy jobs figures for last year.”

 

 

Menu