Fine Gael TD for Galway West & Mayo South

Ullmhúcháin ar siúl maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge

Tá an seoladh inniu do Sheachtain na Gaeilge i gcuimhne ar an stadus agus luach na Ghaeilge inár dtír. Is doiciméad uaillmhianach é  An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge (2030 2010)  atá ag iarraidh méadú ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge, tacaíocht a thabhairt don Ghaeltacht agus úsáid An Ghaeilge mar theanga an phobail agus chun méadú ar infheictheacht An Ghaeilge sa bpobal.

Táimid ag déanamh dul chun cinn ag chur i bhfeidhm na Straitéise le nuálaíochtaí cosúil le seoladh Straitéise um Beartas d’Oideachas Gaeltachta don chéad uair riamh agus an tacaíocht atá dírithe ar Údarás na Gaeltachta agus na céadta eagraíochtaí Gaeilge ar fud na tíre.

Mar sin féin, cabhróidh Plean Gníomhaíochta nua le cuspóirí agus pointí freagrachta soiléire chun go feidhmiú an Straitéise Fiche Bliain go héifeachtach agus go tráthúil. Tá mo chuid oifigigh sa Roinn ag obair ar an bPlean Gníomhaíochta a bheas ábhartha don phobail Gaeltachta agus don phobail ar fud na tíre agus muid ag iarraidh aidhmeanna na Straitéise Fiche Bliain a bhaint amach.

Beidh an Plean Gníomhaíochta a tharraingt ar an tuarascáil don Roinn a thiomsaigh OÉG Acadamh na hOllscolaíochta agus a dhéanamh aithris ar an stíl do Phlean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist le spriocanna soiléire atá le baint amach agus pointí freagrachta don tréimhse 2017-2022.

Measaim go mbeidh an Phlean Gníomhaíochta foilsithe an tsamhraidh seo, tionscnamh a lorg mé go speisialta.

Menu